Warunki świadczenia usług

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited („firma”) została założona zgodnie z prawem Gibraltaru i jest częścią grupy korporacyjnej 888. Firma otrzymała licencję i jest regulowana prawnie przez rząd Gibraltaru, zgodnie z ustawą dotyczącą gier hazardowych na Gibraltarze z 2005 roku, w celu prowadzenia i oferowania gier internetowych, w tym między innymi gier w kasynie, pokera, zakładów sportowych i bingo. PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSTAWIONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ("WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG").
UWAGA: W przypadku gry lub zarejestrowania konta w Wielkiej Brytanii, niniejsza Umowa Użytkownika (jak określono poniżej) nie ma zastosowania. Warunki mające zastosowanie można znaleźć tutaj.
UWAGA: W przypadku gry w państwie członkowskim Jednolitego Rynku Europejskiego, z wyjątkiem państw, w których grasz na podstawie lokalnej licencji, na przykład w Wielkiej Brytanii, stroną Umowy użytkownika będzie firma Virtual Digital Services Limited. W takich przypadkach wszelkie odniesienia w Umowie użytkownika do „Firmy” należy odczytywać jako odniesienie Virtual Digital Services Limited.
Virtual Digital Services Limited została utworzona zgodnie z prawem Gibraltaru i działa na podstawie licencji na prowadzenie gier wydanej na Gibraltarze w celu prowadzenia i oferowania usług hazardu internetowego, w tym między innymi gier kasynowych, pokera, zakładów sportowych i bingo.
UWAGA: Jeśli korzystasz z naszych produktów związanych z zakładami w Irlandii, stroną umowy użytkownika jest 888 Ireland Limited, a jeśli grasz w Irlandii w inne nasze gry lub korzystasz z innych produktów, stroną umowy jestVirtual Digital Services Limited. W związku z tym wszelkie odniesienia do „Firmy" w odniesieniu do Umowy użytkownika dotyczą 888 Ireland Limited lub Virtual Digital Services Limited, w zależności od przypadku.
888 Ireland Limited została utworzona zgodnie z prawem Gibraltaru i działa na podstawie irlandzkiej licencji dla bukmacherów działających na odległość.
Firma oferuje gry hazardowe za pośrednictwem swoich wewnętrznych serwisów („serwisy wewnętrzne”) oraz różne inne serwisy za pomocą firm zewnętrznych, jako tzw. serwisy zewnętrzne („serwisy zewnętrzne”). Poza oferowaniem swoich usług za pośrednictwem Internetu („platforma internetowa”), firma może też od czasu do czasu korzystać z alternatywnych platform, takich jak telewizja interaktywna, przenośne urządzenia do gier oraz systemy rozrywki w samolotach ("platformy alternatywne").
W czasie korzystania z serwisów firmy, przez Internet lub platformy alternatywne, obowiązują warunki świadczenia usług w stopniu stosownym do okoliczności.
Niezależnie od Warunków świadczenia usług należy również zapoznać się z naszymi Zasadami ochrony prywatności, które określają sposób zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Korzystanie z usług Firmy podlega następującym dodatkowym zasadom, które czasami mają zastosowanie do usług hazardowych, z których korzystasz, w tym między innymi „Regulaminowi bonusów”, „Zasadom wypłaty środków”, „Zasadom odpowiedzialnej gry”, „Regulaminowi turniejów”, „Regulaminowi kasyna”, „Regulaminowi dotyczącemu rozłączenia z serwerem”, „Zasadom stawiania zakładów sportowych w 888sport”, (razem „Zasady dodatkowe”), zgodnie z okresowymi uaktualnieniami. Warunki świadczenia usług oraz Zasady dodatkowe, będące integralną częścią niniejszego dokumentu, stanowią dokument prawny obowiązujący użytkownika oraz Firmę świadczącą usługi (razem „Umowa użytkownika”).


1. Wstęp

 • Rejestrując się w firmie i/lub korzystając z usług w zakresie gier hazardowych i/lub zaznaczając pole "Akceptuję niniejsze warunki i postanowienia" (lub podobny tekst) i/lub pobierając, instalując lub używając programu, użytkownik akceptuje warunki i postanowienia wymienione w umowie użytkownika, w całości i bez żadnych zastrzeżeń. Umowa użytkownika jest dokumentem prawnie wiążącym użytkownika oraz firmę. Umowa ta określa zasady korzystania z usług w zakresie gier hazardowych we wszystkich sytuacjach.
 • Wszystkie transakcje odbywają się na Gibraltarze, gdzie umieszczone są wszystkie główne serwery firmy.
 • Program firmy, dostępny w wersji do pobrania i bez pobierania, za pośrednictwem platformy internetowej lub platformy alternatywnej ("program") pozwala użytkownikom korzystać z naszych usług w zakresie gier hazardowych ("usługi"). Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, wycofania lub dodania usług lub programu wedle własnego uznania oraz bez powiadomienia. Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku takich zmian, a użytkownicy nie będą mogli wysuwać żadnych roszczeń w tej sprawie względem firmy.
 • Korzystanie z programu i usług firmy możliwe jest tylko przez własne konto, a nie przez konta innych graczy. W razie prób korzystania z naszych usług za pomocą konta innego gracza będziemy mieli prawo do zamknięcia wszystkich twoich kont, zatrzymania wszystkich znajdujących się na nich środków oraz uniemożliwienia Ci dostępu do naszych usług w przyszłości.
 • W stosownych przypadkach firma może wedle własnego uznania podjąć decyzję o uniemożliwieniu rejestracji oraz korzystania z więcej niż jednego konta przez członków tej samej rodziny lub osoby mieszkające w tym samym domu. Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za uniemożliwienie rejestracji więcej niż jednego konta i może wedle potrzeby podjąć działania, obejmujące zatrzymanie wszystkich środków znajdujących się na tych kontach, w stosunku do osób otwierających więcej niż jedno konto, w tym między innymi w przypadku gdy konta otwierane są z tego samego domu, bez względu na dane podane podczas rejestracji tych kont.

2. Akceptacja warunków i postanowień

 • Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami umowy użytkownika, zakończ natychmiast korzystanie z naszego programu i usuń go ze swojego komputera i/lub pozostałych używanych urządzeń.
 • Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian, poprawek i modyfikacji warunków i postanowień umowy użytkownika, o których poinformujemy naszych członków, publikując nową wersję umowy użytkownika na stronach serwisów należących do firmy i jej dystrybutorów. Zmodyfikowane wersje umowy użytkownika wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w Internecie lub wcześniej, jeśli jest to wymagane przez stosowne prawo, przepis lub dyrektywę. Korzystanie z naszych usług lub programu po upływie tych 14 dni oznacza akceptację zmian w umowie użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z warunkami i postanowieniami umowy użytkownika, dlatego zalecane jest okresowe sprawdzanie jej uaktualnień.

3. Zgodność z przepisami prawa

 • W niektórych jurysdykcjach hazard internetowy może nie być legalny. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że firma nie jest w stanie zapewnić porad prawnych dotyczących wykorzystania naszych usług oraz że firma nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień dotyczących legalności swoich usług w jurysdykcji użytkownika. Proszę sprawdzić odpowiednie prawa w swojej jurysdykcji przed zarejestrowaniem się i korzystaniem z naszych usług.
 • Nasze usługi przeznaczone są wyłącznie dla osób, którym prawa stosownej jurysdykcji nie zakazują udziału w grach hazardowych w Internecie. Firma nie zezwala użytkownikom na łamanie prawa. Użytkownik gwarantuje, że korzystanie z naszego programu i usług jest zgodne ze stosownymi prawami, ustawami i przepisami. Firma nie jest odpowiedzialna za nielegalne lub nieupoważnione wykorzystanie jej programu lub usług. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące legalności korzystania z naszego programu i usług w swojej jurysdykcji, skonsultuj się z prawnikiem. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik zgadza się ułatwić firmie postępowanie zgodne z obowiązującymi prawami i przepisami.
 • Mieszkańcy niektórych krajów, w tym USA, Izraela i Turcji, nie mogą otworzyć konta w naszych serwisach, dokonywać wpłat ani korzystać z naszych usług. Firma zastrzega sobie, wedle własnego uznania, prawo do okresowej zmiany krajów, z których użytkownicy nie mogą korzystać z jej usług.

4. Pozwolenie na udział

 • Żadna osoba poniżej 18 roku życia ani żadna osoba poniżej wieku, który pozwala na korzystanie z naszych usług w danej jurysdykcji („legalny wiek”) nie może pobrać naszego programu lub korzystać z naszych usług w żadnych okolicznościach. Pobieranie naszego programu lub korzystanie z naszych usług przez osoby nieletnie stanowić będzie naruszenie warunków umowy użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu pełnoletniości w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy osoby nieletnie nie korzystają z jej usług. Firma może zamknąć konto gracza i/lub wykluczyć go z dostępu do programu lub usług, jeśli nie dostarczy on dowodu pełnoletności lub jeśli firma podejrzewa, że gracz nie jest pełnoletni. Firma zastrzega sobie prawo do zatrzymania środków na koncie gracza, dopóki nie zostanie sprawdzony jego wiek.
 • Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia danych podanych podczas rejestracji, takich jak imię i nazwisko, adres, wiek oraz wykorzystywane metody płatności, żądając przesłania określonych dokumentów. Może to być dowód tożsamości, rachunek za media oraz dowód płatności. Kopie tych dokumentów można do nas przesłać w kasie. W razie konieczności możemy zażądać poświadczenia notarialnego, czyli dokumentu poświadczonego podpisem i pieczątką notariusza. W przypadku niedostarczenia żądanych dokumentów firma może wedle własnego uznania zamknąć konto gracza i zatrzymać środki znajdujące się na jego koncie. W przypadku nieudanej weryfikacji dokumentów – np. w przypadku podejrzenia, że zostały one sfałszowane lub że mają wprowadzić nas w błąd lub przedstawić sprawy w nieprawdziwym świetle – nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do ich zaakceptowania ani powiadamiania o szczegółach dochodzenia w tej sprawie.
 • Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących źródła funduszy, sytuacji finansowej, zatrudnienia oraz innych podobnych danych. W razie niepodania przez Ciebie tego typu danych możemy ograniczyć funkcjonalność Twojego konta.
 • Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia danych każdego członka oraz odpowiednich dokumentów bez podania przyczyny, w tym między innymi jego tożsamości, historii kredytowej lub osobistej. Tego typu weryfikacja danych będzie zależała od konkretnego przypadku, ale będzie mogła obejmować (między innymi) sprawdzenie danych podanych podczas rejestracji, takich jak imię i nazwisko, adres, wiek, zatrudnienie, transakcje, sytuacja finansowa i/lub aktywność gracza. Firma nie ma obowiązku informowania członków o przeprowadzeniu takiego dochodzenia. W tym celu firma może zatrudnić zewnętrzną firmę, która wykona tego typu sprawdzenie. Firma może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zamknięciu konta gracza i zatrzymaniu wszelkich środków znajdujących się na jego koncie, w oparciu o negatywny lub niepewny wynik dochodzenia.
 • Rejestrując się w naszym serwisie w Niemczech, użytkownik składa następujące oświadczenie wyłącznie w odniesieniu do ujawnienia danych w celu weryfikacji tożsamości:
    „Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych biuru SCHUFA (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden) w celu weryfikacji mojej tożsamości. Rozumiem, że SCHUFA przedstawi stopień zgodności (w procentach) przedstawionych przeze mnie danych z danymi zawartymi w jej systemie oraz, w stosownych przypadkach, przedstawi potwierdzenie weryfikacji tożsamości w formie dowodu osobistego, wykonane przez SCHUFA lub innego partnera 888 Germany Limited w przeszłości. Na podstawie wyników dostarczonych przez SCHUFA, 888 Germany Limited jest w stanie ustalić, czy użytkownik jest zarejestrowany w bazie SCHUFA pod wskazanym przez siebie adresem. Żadne inne dane nie będą wymieniane. Żadne inne adresy nie będą podawane, ani dane użytkownika nie będą zapisane w systemie SCHUFA. SCHUFA zapisze tylko sam fakt sprawdzenia adresu użytkownika. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.meineschufa.de."
  888 Germany Limited jest częścią grupy korporacyjnej 888.
 • W czasie zatrudnienia oraz przez następne 24 miesiące przedstawiciele, dyrektorzy, pracownicy, konsultanci oraz agenci dostawców, dystrybutorów i firm należących do grupy, nie mogą korzystać z naszych usług, bezpośrednio lub pośrednio. Zakaz ten odnosi się także do krewnych osób wymienionych powyżej, do których między innymi zalicza się małżonków, partnerów, rodziców, dzieci i rodzeństwo. Ponadto, mieszkańcy Gibraltaru nie mogą pobierać naszego programu i korzystać z naszych usług.

5. Technologia informatyczna/Własność intelektualna

 • Firma daje użytkownikowi prawo (bez wyłączności, nieprzenośne i bez możliwości udzielania podlicencji) do korzystania ze swojego programu oraz wszelkich treści z niego pochodzących, między innymi do zawartej w nich własności intelektualnej, w połączeniu z usługami i zgodnie z umową użytkownika. Program może być zainstalowany na twardym dysku lub innym nośniku pamięci. Można też tworzyć jego kopie zapasowe, pod warunkiem że kopie te wykorzystywane są tylko przez użytkownika, w połączeniu z naszymi usługami i przez należący do użytkownika komputer. Kod programu, jego struktura i organizacja, są chronione prawami autorskimi. Nie wolno go:
  1. kopiować, rozpowszechniać, publikować, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować, deasemblować lub próbować uzyskać dostęp do kodu źródłowego w inny sposób, aby wykorzystać go w innych aplikacjach;
  2. sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji, przenosić, rozpowszechniać czy dzierżawić;
  3. udostępniać innym osobom za pomocą sieci lub w inny sposób;
  4. eksportować do innych krajów (fizycznie lub elektronicznie); lub
  5. wykorzystywać w sposób niezgodny ze stosownymi prawami i przepisami.
   (razem "zabronione czynności").
  Wszelkie straty, koszty i wydatki związane z popełnieniem zabronionych czynności pokryje wyłącznie użytkownik. Należy powiadomić firmę o wszelkich próbach popełnienia zabronionych czynności przez inne osoby oraz udzielić rozsądnej pomocy w dochodzeniu podjętym po otrzymaniu informacji w tej sprawie.
 • Marki własne, marki dystrybutorów oraz marki zewnętrzne (zgodnie z definicją poniżej) oraz wszelkie inne znaki handlowe, znaki towarowe i/lub znaki handlowe używane przez firmę we własnym imieniu lub od czasu do czasu w połączeniu z firmami zewnętrznymi („znaki handlowe") są znakami handlowymi, znakami towarowymi i/lub firmy, jej grupy firm, jej dystrybutorów lub serwisów zewnętrznych, które posiadają wszelkie prawa do tych znaków handlowych. Oprócz praw do znaków handlowych, firma lub firmy grupy i ich partnerzy są właścicielami praw do wszystkich pozostałych treści, między innymi do programu, obrazów, grafiki, fotografii, animacji, filmów, muzyki, dźwięku i tekstu, jaki dostępny jest przez nasz program lub przez Internet („treści witryn”). Treści te są chronione prawem autorskim lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Tym samym użytkownik potwierdza, że korzystanie z naszego programu i usług musi być zgodne z umową użytkownika oraz że nie daje ono żadnych praw do znaków firmowych czy treści witryn.

6. Oświadczenia i zobowiązania

W świetle praw nadanych w związku z korzystaniem z naszych usług i programu, użytkownik oświadcza, gwarantuje, zgadza się i potwierdza, że:

 • zgodnie z umową użytkownika jest pełnoletni, zdrowy psychicznie i jest w stanie być odpowiedzialnym za swoje czyny.
 • Wszelkie dane podane podczas rejestracji lub później, jako część transakcji wpłaty lub w związku z informacjami o zatrudnieniu, są prawdziwe, aktualne, poprawne i kompletne oraz są zgodne z danymi imiennymi na karcie kredytowej lub innych kontach używanych do wpłaty lub wypłaty środków na koncie. Nie naruszając tego, co napisano powyżej, karty kredytowe, debetowe lub inne środki płatności, wykorzystane przez ale nie należące do użytkownika, będą traktowane jako wykorzystane za zgodą ich prawowitego właściciela, uzyskaną przed ich wykorzystaniem. Nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do sprawdzania, czy tego typu zgoda została udzielona, i w związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez użytkownika. Użytkownik niezwłocznie powiadomi nas o wszelkich zmianach w danych podanych Firmie, które obejmują, ale nie ograniczają się do źródła funduszy, sytuacji finansowej, zatrudnienia oraz innych podobnych danych. Czasami użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dokumentów w celu sprawdzenia danych z karty kredytowej używanej do wpłaty na konto. W zależności od wyniku tych weryfikacji użytkownik może utracić prawo do wpłaty za pośrednictwem używanej dotąd karty. Dostarczenie nieprawdziwych, niedokładnych, mylnych lub niepełnych danych oznaczać będzie naruszenie umowy. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta, zablokowania programu i usług oraz podjęcia wszelkich innych czynności, które uznamy za stosowne.
 • Konto użytkownika ma służyć wyłącznie jego właścicielowi. Osoby trzecie (w tym krewni) nie są uprawnione do korzystania z konta, hasła lub tożsamości użytkownika, ani do korzystania z naszego programu i usług. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za działania poczynione na jego konto przez osoby trzecie. Użytkownikowi nie wolno udostępniać nikomu swojej nazwy i hasła. Dane te należy zachować w tajemnicy. Użytkownik zobligowany jest natychmiast poinformować nas o wszelkich próbach wykorzystania lub dostępu do jego danych do logowania przez osoby trzecie, abyśmy mogli przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, we współpracy z użytkownikiem, o ile będzie to wymagane.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła na swoim komputerze lub w miejscu dostępu do Internetu. Jeśli hasło zostanie wykradzione z komputera za pomocą wirusa lub szkodliwego oprogramowania, odpowiedzialność za wszelkie powstały szkody leży wyłącznie po stronie użytkownika. Jakiekolwiek próby włamania się do komputera lub innego naruszenia bezpieczeństwa należy natychmiast zgłosić firmie.
 • Należy sprawdzić, czy korzystanie z naszych usług nie jest naruszeniem praw lub przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.
 • Użytkownik powinien rozumieć wszystkie metody, reguły i procedury dotyczące naszych usług oraz gier internetowych w ogóle. Upewnienie się, że wszystkie dane zakładów i gier są poprawne, należy do obowiązków użytkownika. Wszelkie działania, które narażają na szwank reputację firmy, są zabronione.
 • Użytkownik powinien mieć świadomość, że w grach hazardowych istnieje ryzyko utraty pieniędzy i że, korzystając z naszych usług, jest on za te straty odpowiedzialny. Użytkownik potwierdza, że korzysta z naszych usług wedle własnego wyboru, uznania i ryzyka. Względem utraconych środków użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do firm grupy 888.com, jej serwisów zewnętrznych oraz odpowiednio ich dyrektorów, przedstawicieli i pracowników.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że program może obejmować funkcje od firm zewnętrznych, które mogą być zainstalowane w urządzeniu użytkownika jako część tego programu i które mogą być okresowo automatycznie uaktualniane. Funkcje te mogą między innymi uzyskiwać dostęp do historii rozdań użytkownika, która jest przechowywana w jego urządzeniu, w celu zapewnienia dostępu do odpowiednich promocji oraz powiadomień. Zapis historii rozdań można wyłączyć lub odinstalować tę funkcję.
 • Nasze witryny internetowe („witryny”) oraz usługi i program powinny być używane zgodnie z warunkami i zasadami umowy użytkownika, zmienianymi okresowo. Użytkownik jest również zobligowany przestrzegać wszystkie reguły i polecenia dotyczące samych gier.
 • Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za zgłoszenie, zapłacenie i zaksięgowanie wszelkich podatków należnych od wygranej.
 • Użytkownik udziela zgody firmie na publikowanie wygranych przez niego kwot oraz jego nazwy użytkownika na stronach internetowych i w sieciach społecznościowych.
 • Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszystkie połączenia telekomunikacyjne, usługi związane z dostępem do Internetu oraz wszelkie pozwolenia wymagane do korzystania z naszego programu i usług.
 • Użytkownik powinien korzystać z naszego programu i usług w dobrej wierze względem naszej firmy, jak i pozostałych graczy. W razie uzasadnionego stwierdzenia złych zamiarów w wykorzystaniu naszego programu lub usług, firma ma prawo zamknąć wszystkie konta użytkownika, które może mieć w firmie, zatrzymując wszystkie środki na koncie. Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich możliwych roszczeń w tej kwestii w stosunku do firmy.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre gry oferowane są na zasadzie współdzielonego stołu, przy którym zasiadają użytkownicy zarówno serwisów wewnętrznych, jak i serwisów dystrybutorów oraz innych firm. W takich przypadkach gracz zgadza się na grę przeciwko użytkownikom, którzy mogą mieć inne konfiguracje, może to być inna waluta rozliczeniowa czy inne limity zakładów. Użytkownik akceptuje fakt, że, wedle uznania firmy, może on być dołączony do takich współdzielonych stołów, z zastrzeżeniem, że naruszenie niniejszej umowy daje firmie prawo do zablokowania użytkownika zarówno w serwisach wewnętrznych, jak i serwisach dystrybutorów.
 • W przypadku samozawieszenia w jednym z naszych serwisów użytkownik nie będzie mógł otworzyć nowego konta w pozostałych, dopóki okres samozawieszenia nie skończy się, a pierwotne konto nie zostanie ponownie otwarte. W przypadku złamania powyższych warunków, będziemy mieli prawo zablokować wszystkie nowo otwarte konta oraz zatrzymać wpłacone środki i wszelkie wygrane uzyskane za ich pomocą, bez konieczności ich zwrotu. Więcej informacji na temat samozawieszenia można znaleźć w zasadach odpowiedzialnej gry.
 • Użytkownik akceptuje, że w grach typu peer-to-peer użytkownik może być w niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych graczy w wyniku problemów technicznych, takich jak wolniejsza sieć lub wolniejsze urządzenie końcowe.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia transmitowane na żywo w telewizji lub innych środkach przekazu mogą mieć opóźnienie, w wyniku czego pozostali gracze mogą mieć bardziej aktualne informacje.

7. Niedozwolone wykorzystanie witryn i usług

 • Nielegalne środki i działania sprzeczne z prawem: Użytkownik oświadcza, że źródłem funduszy wykorzystywanych do gry nie jest działalność sprzeczna z prawem oraz że nasze usługi nie są wykorzystywane jako system do transferu gotówki. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych usług do działań sprzecznych z prawem, noszących znamiona oszustwa lub zabronionych transakcji (np. prania brudnych pieniędzy), zgodnie z prawem stosownej jurysdykcji (w szczególności z prawem Gibraltaru). Jeżeli firma będzie w uzasadniony sposób podejrzewać użytkownika o dokonanie oszustwa, działalność sprzeczną z prawem, np. o pranie brudnych pieniędzy, czy postępowanie naruszające warunki umowy użytkownika, to konto i dostęp do usług zostaną natychmiast zablokowane. Jeżeli konto zostanie zamknięte lub zablokowane w tego typu okolicznościach, firma nie będzie miała obowiązku zwrócenia środków znajdujących się na koncie użytkownika. Oprócz odebrania dostępu do usług i zablokowania konta, firma zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do pozostałych stron, serwerów i usług przez nią oferowanych. Firma ma prawo poinformować odpowiednie władze, innych dostawców usług online, banki, wydawców kart kredytowych, firmy przetwarzające płatności elektroniczne oraz pozostałe instytucje finansowe (razem „zainteresowane strony trzecie”) o takim użytkowniku i podejrzeniach dotyczących jego działalności. Użytkownik jest zobligowany w pełni współpracować z firmą w celu wyjaśnienia powodów swoich działań. Dla dobra fair play w naszych serwisach nie wolno korzystać z technik, które umożliwiają obejście standardowej przewagi kasyna w naszych grach. Jeśli Twoja historia gier będzie wskazywać, że takie techniki są stosowane, Twoje konto zostanie natychmiast zablokowane, a środki na nim zatrzymane.
 • Obchodzenie środków bezpieczeństwa: Opracowaliśmy i wprowadziliśmy zaawansowaną technologię, której zadaniem jest wyszukiwanie i rozpoznawanie użytkowników wykorzystujących nasze usługi i program do celów sprzecznych z prawem i oszustw. Użytkownik nie może włamywać się, uzyskiwać dostęp, próbować włamać się, uzyskać dostęp lub obchodzić środki bezpieczeństwa w żaden inny sposób. Jeżeli firma, wedle własnego uznania, stwierdzi, że użytkownik narusza powyższą klauzulę, to może ona natychmiast pozbawić użytkownika dostępu do jej usług oraz zablokować jego konto, informując o naruszeniu klauzuli zainteresowane strony trzecie.
 • Celowe rozłączenie: Użytkownik nie może celowo rozłączać się w trakcie gry. Opracowaliśmy i wprowadziliśmy złożone procedury, które pozwalają nam wyszukać i precyzyjnie zidentyfikować użytkowników dokonujących celowego rozłączenia w trakcie gry. Jeżeli, wedle uznania firmy, użytkownik naruszy niniejszą klauzulę, firma może natychmiast odebrać mu dostęp do usług oraz zablokować jego konto. Jeżeli konto zostanie zamknięte lub zablokowane w tego typu okolicznościach, firma nie będzie miała obowiązku zwrócenia środków znajdujących się na koncie użytkownika. Oprócz odebrania dostępu do usług i zablokowania konta, firma zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do pozostałych stron, serwerów i usług przez nią oferowanych.

8. Konto gracza

 • Konto użytkownika służy wyłącznie do użytku osobistego i nie może być wykorzystywane do celów zawodowych, biznesowych czy handlowych.
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dostęp stron trzecich do konta użytkownika, w związku z czym w żadnych okolicznościach firma nie będzie odpowiedzialna za straty powstałe w wyniku nieupoważnionego wykorzystania hasła lub dostępu do konta. Wszystkie transakcje, dokonane przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika i ważnego hasła, będą uznane za prawidłowe, bez względu na to, czy były autoryzowane.
 • Środki trzymane na koncie nie są oprocentowane.
 • Jeśli nie zalogujesz się na swoje konto przez kolejnych 365 dni, Twoje konto zostanie uznane za „uśpione”. Jakiekolwiek dodatnie saldo na uśpionym koncie może zostać przez nas usunięte, po czym nie będzie utrzymywane na wskazanym koncie (zgodnie z definicją poniżej) jako środki do gry. Zanim jakiekolwiek dodatnie saldo zostanie usunięte z uśpionego konta, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o nim, wykorzystując najbardziej aktualne dane kontaktowe, jakie posiadamy.  Po „uśpieniu” swojego konta możesz w każdej chwili zalogować się do niego oraz skontaktować się z nami, aby poprosić o udostępnienie pozostałego salda (zgodnie z warunkami Regulaminu wypłat) lub do wykorzystania w grach. Natychmiast rozważymy każdy taki wniosek, pod warunkiem że uda nam się zweryfikować Twoją tożsamość.
 • Firma może w każdej chwili potrącić należne opłaty z konta użytkownika. Na przykład, w razie gdy wymagane będzie ponowne rozstrzygnięcie zakładu sportowego, firma będzie miała prawo odliczyć z konta należną kwotę.
 • Możemy nałożyć bezzwrotną opłatę w odniesieniu do każdego zakładu lub wpłaty, której dokonasz i/lub otrzymasz. Użytkownik zgadza się zapłacić taką opłatę, jeżeli zostanie ona naliczona, oraz akceptuje, że opłata ta jest nakładana w celu zrównoważenia wpływu podatków lub ceł, w tym między innymi podatku VAT (lub jego odpowiednika w danej lokalizacji) lub jakiegokolwiek podatku od gier lub zakładów, w tym podatku od zakładów sportowych na podstawie niemieckiej ustawy dotyczącej zakładów na wyścigi konne i loterii (Rennwett- und Lotteriegesetz) lub jej odpowiednika w danej lokalizacji), w związku z zakładami lub grami hazardowymi, w których dany gracz bierze udział, które należy uiścić organom podatkowym w danej lokalizacji. Użytkownik akceptuje, że możemy zidentyfikować jego lokalizację dla celów nakładania takich opłat, z wykorzystaniem takich środków, jakie uznamy za stosowne, w tym protokołu internetowego (IP). Nasze dane będą wykorzystywane jedynie do określenia lokalizacji gracza, który nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek naliczonych opłat w takim przypadku. Wszelkie opłaty powiązane z zakładami lub wpłatami i/lub wygranymi będą szczegółowo przedstawione w kasie i okresowo uaktualniane. Więcej informacji na temat opłat, które mogą mieć zastosowanie do zakładów, wpłat i/lub wygranych, znajduje się tutaj. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że opłaty związane z zakładami, wpłatami i/lub wygranymi mogą być okresowo zmieniane, a każda zmodyfikowana wersja wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu na odpowiedniej stronie internetowej lub wcześniej, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, rozporządzenia lub dyrektywy, oraz że dalsze korzystanie z usług lub oprogramowania po wyżej wymienionym terminie zostanie uznane za akceptację zmian.
 • Firma może czasami zaokrąglać wpłacane lub wypłacane kwoty, gdy w grę wchodzi wymiana waluty. W rezultacie kwoty wpłacane lub wypłacane w walucie innej niż dolar amerykański mogą być zaokrąglane podczas wymiany na dolary. Na przykład, jeżeli zgodnie z kursem wymiany wpłata w wysokości 10 EUR zostanie przekonwertowana na 13,61 USD, to na koncie użytkownika pojawi się kwota 14 USD. Szczegółowe informacje dotyczące zaokrąglania kwot będą dostępne przy operacjach, w których będzie miała miejsce wymiana walut.
 • Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmówienia zakładu bądź też postawionej w nim kwoty z Twojego konta.
 • Wszystkie wpłacone środki będą przechowywane na koncie bankowym prowadzonym w imieniu Firmy („Wyznaczone konto”). Wyznaczone konto to oddzielny rachunek zawierający środki wpłacone przez graczy i do nich należące, które mają być używane wyłącznie w celu zapłaty za korzystanie z naszych usług. Środki te będą przechowywane przez nas na Wyznaczonym koncie, dopóki nie zostaną wykorzystane w wymienionym powyżej celu.
 • Jeśli Firma kiedykolwiek stanie się niewypłacalna i zostanie postawiona w stan likwidacji, jej aktywa i zobowiązania będą traktowane zgodnie z prawem Gibraltaru. Roszczenia wierzycieli będą regulowane zgodnie z ustawową kolejnością.
 • W miejscach, w których program wykorzystuje zewnętrzny interfejs aplikacji, nie wszystkie informacje związane z aktywnością gracza będą wyświetlane online.
 • Jeśli masz niepełnoletnie dziecko, upewnij się, że nie ma ono dostępu do naszych usług za pośrednictwem twoich urządzeń.

9. Transakcje płatnicze i oszustwa związane z płatnościami

 • Każdy użytkownik serwisu jest całkowicie odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich zaległych płatności w stosunku do firmy. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wycofywać ani kwestionować płatności dokonanych na rzecz firmy oraz że zwróci wycofane płatności i wszelkie koszty poniesione przez firmę w związku z ich wycofaniem lub kwestionowaniem. Firma może, wedle własnego uznania, zablokować usługi i płatności określonym członkom lub członkom płacącym określonymi kartami.
 • Firma Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited będzie przetwarzała płatności graczy, przez co jej nazwa będzie widniała na wyciągach z karty kredytowej (lub innych metod płatności, w zależności od przypadku). W zależności od wymogów prawnych, firma może, od czasu do czasu, wedle własnego uznania i bez powiadomienia, skorzystać z usług innej firmy z tej samej grupy korporacyjnej w celu zapewnienia tych usług graczom.
 • Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia historii kredytowej użytkowników korzystających z agencji kredytowych stron trzecich, na podstawie informacji podanych podczas rejestracji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania firm i instytucji finansowych zajmujących się przetwarzaniem płatności elektronicznych w celu przetworzenia płatności użytkownika związanych z korzystaniem z naszych usług. W stopniu nie konfliktującym z warunkami umowy użytkownika, użytkownik zgadza się na warunki i postanowienia firm i instytucji finansowych przetwarzających płatności elektroniczne.
 • W razie podejrzanych lub nielegalnych płatności (np. za pomocą kradzionych kart kredytowych) lub innej działalności noszącej znamiona oszustwa (wliczając w to kwestionowane i wycofane płatności), zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia konta użytkownika, zablokowania wypłaty oraz odebrania wygranej. Firma ma prawo powiadomić odpowiednie władze lub jednostki (w tym wywiadownie handlowe) o oszukanych płatnościach lub innych działaniach niezgodnych z prawem. Ma też prawo do wynajęcia firmy windykacyjnej, aby odzyskać należności. Jednak w żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za nieupoważnione wykorzystanie kart kredytowych, bez względu na to, czy miało miejsce zgłoszenie ich zaginięcia, czy nie.
 • Oczekujemy, że nasi członkowie, że nasi członkowie będą wpłacać swoje własne środki. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia kwoty, którą należy postawić z wpłaconych środków, zanim umożliwimy jakąkolwiek wypłatę z tego konta. Kwota ta będzie wielokrotnością łącznej sumy wpłaconych środków, którą określimy w zależności od danego przypadku (np. 1 x wpłacona kwota). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia tego wymogu w określonych grach oraz do niebrania pod uwagę w jego realizacji niektórych zakładów lub gier niskiego ryzyka wedle własnego uznania.
 • Zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za przetwarzanie wpłat i wypłat z konta, zgodnie z informacją podaną w Kasie.
 • Wszystkie płatności na nasze konto muszą pochodzić z jednego źródła płatności, np. z karty kredytowej, debetowej lub płatniczej, której użytkownik jest właścicielem.

10. Bonusy

 • Wszystkie promocje, bonusy lub oferty specjalne podlegają określonym warunkom i zasadom korzystania z promocji, zgodnie z którymi wykorzystywane są przyznane bonusy. Niezależnie od postanowień dotyczących modyfikacji, z części 2, zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany promocji, bonusu lub oferty specjalnej w dowolnym momencie, w tym wszelkich warunków i postanowień z nimi związanych.
 • W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że użytkownik serwisu wykorzystuje lub próbuje wykorzystać bonus, ofertę czy promocję w niewłaściwy sposób, lub gdy przypuszczalnie może wykorzystać przyjęty regulamin gier, wtedy firma może, wedle własnego uznania, odmówić, wstrzymać lub odebrać mu dany bonus, ofertę lub promocję, uchylić względem niego regulamin, czasowo lub na stałe, lub zablokować mu dostęp do usług i konta.
 • Każdy użytkownik otrzymuje tylko jeden bonus powitalny. Członkowie, którzy dokonają pierwszej wpłaty w firmie lub u jednego z jej dystrybutorów i którzy posiadali już lub posiadają konto w jednym z serwisów prowadzonych przez firmę (wewnętrznych lub należących do dystrybutorów), nie będą uprawnieni do kolejnego bonusu powitalnego, chyba że firma, wedle własnego uznania, zdecyduje inaczej.
 • Twoje konto składa się zarówno z dostępnych środków (które można użyć w grach lub wypłacić zgodnie z regulaminem wypłat), jak i środków o ograniczonej dostępności (suma nieuwolnionych bonusów oraz powiązanych z nimi wygranych). Jeśli na swoim koncie posiadasz zarówno dostępne środki, jaki i środki o ograniczonej dostępności, przy następnym zakładzie wykorzystane zostaną najpierw te drugie. Dostępne środki zostaną użyte, gdy saldo środków o ograniczonej dostępności wyniesie zero. W przypadku postawienia zakładów w grach w kasynie przy użyciu środków o ograniczonej dostępności i uzyskania wygranej, gracz otrzyma, w zależności od waluty konta, do 500$/500€/500£ w wygranych. Jeśli wygrana przekroczy kwotę $500/€500/£500, otrzyma on tylko $500/€500/£500. Takie ograniczenie na wygraną nie stosuje się do sprawdzonej wygranej jackpota progresywnego pochodzącą z ograniczonych środków.
 • Wartość jackpotów nie wzrasta w wyniku zakładów postawionych przy wykorzystaniu zastrzeżonych środków, darmowych obrotów, bonusu FreePlay lub voucherów jackpotów. Wartość jackpotów zwiększają tylko zakłady postawione przy użyciu dostępnych środków.
 • W przypadku gdy firma ma uzasadnione podejrzenia, że użytkownik wykorzystał bonus powitalny w nieuczciwy sposób lub wykonał inną czynność w złej wierze względem promocji oferowanej w danym serwisie, firma ma prawo zablokować lub zamknąć jego konto bez zwrotu środków pozostałych na jego koncie.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia planowanego działania z konta lub grupy kont – np. wykorzystując określone techniki obstawiania lub obstawiając jako grupa, firma na prawo zablokować lub zamknąć wszystkie konta bez obowiązku zwrotu znajdujących się na nich środków.
 • Gracz może zażądać usunięcia bonusu ze swojego konta, ale należy pamiętać że może to również spowodować usunięcie wygranej uzyskanej po jego postawieniu.
 • Informujemy, że bonus za potwierdzenie tożsamości przyznawany jest wedle uznania firmy, w związku z czym nie jest dostępny dla wszystkich członków serwisu, którzy potwierdzili swoją tożsamość. Niezależnie od postanowień dotyczących modyfikacji, z części 2, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia niniejszej oferty bonusowej w dowolnym momencie. Przy decyzji o przyznaniu bonusu za potwierdzenie tożsamości, pod uwagę brane są pewne kryteria związane z kontem użytkownika, jak np. kraj rejestracji czy kwota i sposób wpłaty. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat niniejszej oferty bonusowej oraz jej dostępności, napisz na adres operations@cassava.net.

11. Obowiązki firmy

 • Firma nie ma obowiązku sprawdzać, czy użytkownik korzysta z jej usług w sposób zgodny z umową użytkownika oraz regułami dodatkowymi, aktualizowanymi okresowo.
 • W żadnym wypadku firma nie ma obowiązku sprawdzać lub zajmować się skargami na innych graczy, podejmować jakiekolwiek inne działania z nimi związane czy skierowane przeciwko graczom bez względu na powód, włącznie z naruszeniem zasad umowy użytkownika. Firma może, wedle własnego uznania, zdecydować się na podjęcie odpowiednich działań przeciwko osobom podejrzanym o zachowanie sprzeczne z prawem lub naruszającym warunki umowy użytkownika, ale nie ma takiego obowiązku.
 • Firma nie ma obowiązku utrzymywania nazw użytkowników czy haseł. Firma nie będzie odpowiedzialna, jeżeli użytkownik zgubi lub zapomni swoje dane do logowania nie z winy firmy.

12. BRAK GWARANCJI

 • USŁUGI I PROGRAM OFEROWANE SĄ W BIEŻĄCEJ POSTACI. FIRMA NIE CZYNI ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH (PRAWNIE, USTAWOWO LUB W INNY SPOSÓB), DO KTÓRYCH MIĘDZY INNYMI ZALICZAJĄ SIĘ GWARANCJE DOROZUMIANE, WARUNKI RYNKOWOŚCI, SATYSFAKCJONUJĄCĄ JAKOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONYCH CELÓW, KOMPLETNOŚĆ LUB PRECYZYJNOŚĆ USŁUG LUB PROGRAMU ORAZ NARUSZENIE STOSOWNYCH PRAW I PRZEPISÓW. CAŁE RYZYKO DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI PROGRAMU LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA.
 • FIRMA NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE PROGRAM LUB USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZERW, PUNKTUALNIE, W BEZPIECZNY SPOSÓB POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI BŁĘDÓW, ŻĘ BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ORAZ ŻE NA SERWERZE LUB W PROGRAMIE UDOSTĘPNIAJĄCYM TREŚCI NIE ZNAJDUJĄ SIĘ WIRUSY LUB ROBAKI. FIRMA NIE POŚWIADCZA, ŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ W PEŁNI FUNKCJONALNE, DOKŁADNE I PEWNE, DOTYCZY TO RÓWNIEŻ INFORMACJI, KTÓRE UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW.
 • AWARIA ANULUJE WSZYSTKIE WYPŁATY. W PRZYPADKU BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH LUB KOMUNIKACYJNYCH, USTEREK, ROBAKÓW LUB WIRUSÓW, ZWIĄZANYCH Z ROZLICZENIAMI NA KONCIE LUB INNYMI ELEMENTAMI USŁUG LUB POWODUJĄCYCH UTRATĘ DANYCH LUB WYGRANYCH, BONUSÓW LUB PODOBNYCH, LUB JAKIEKOLWIEK INNE USZKODZENIA KOMPUTERA CZY OPROGRAMOWANIA, FIRMA NIE BĘDZIE W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNA ZA POWSTAŁE SZKODY I UNIEWAŻNI WSZYSTKIE GRY I PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z DANĄ SPRAWĄ (GDY TAKIE BŁĘDY SYSTEMOWE LUB KOMUNIKACYJNE, USTERKI, ROBAKI LUB WIRUSY ZOSTANĄ ODKRYTE). PONADTO FIRMA MOŻE PODJĄĆ WSZELKIE INNE DZIAŁANIA W CELU NAPRAWY TAKICH BŁĘDÓW, ALE NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ZAPEWNIENIA ZAPASOWEJ SIECI I/LUB SYSTEMÓW CZY PODOBNYCH USŁUG.
 • FIRMA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA DZIAŁANIA I ZANIEDBANIA CZYNIONE PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG INTERNETOWYCH LUB INNE STRONY TRZECIE, UMOŻLIWIAJĄCE UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO SERWERÓW Z NASZYMI SERWISAMI.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Użytkownik potwierdza, że ma wolny wybór, jeżeli chodzi o korzystanie z naszych usług, i robi to wedle własnego uznania, własnej decyzji i ryzyka.
 • Firma nie będzie odpowiedzialna przed użytkownikiem ani żadną stroną trzecią, w kontrakcie, delikcie czy rażącym zaniedbaniu, za szkody powstałe lub związane z używaniem programu lub usług, pośrednio i bezpośrednio, w tym za straty handlowe, utratę zysków (w tym utratę przewidywanej wygranej), przerwy w działalności, utratę informacji handlowych oraz wszelkie inne straty (nawet jeżeli powiadomiono nas o możliwości takiej straty lub szkody).
 • Firma nie będzie odpowiedzialna, w kontrakcie, delikcie czy rażącym zaniedbaniu, za szkody lub straty powstałe w wyniku skorzystania z odnośników obecnych na naszych witrynach. Firma nie jest odpowiedzialna za treści umieszczane na stronach, do których odnośniki znajdują się na naszych stronach lub w naszych serwisach.
 • Użytkownik potwierdza, że firma nie jest odpowiedzialna przed nim ani przed żadną stroną trzecią za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie usług czy działania programu.
 • Nic w umowie użytkownika nie wyklucza odpowiedzialności firmy za śmierć lub obrażenia powstałe na skutek rażących zaniedbań firmy.
 • Użytkownik potwierdza, że w razie gdy program lub usługi przestaną działać prawidłowo w wyniku opóźnień lub przerwań w działaniu lub transmisji, utraty lub zepsucia danych, utraty połączeń lub zepsucia linii, niewłaściwego korzystania z serwisów lub ich zawartości, błędu lub zaniedbań dotyczących wysyłanych treści, lub innych czynników poza naszą kontrolą:
  1. firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, w tym za utratę wygranej; i
  2. jeżeli błędy te spowodują zwiększenie wygranej, użytkownik nie będzie uprawniony do dodatkowej wygranej. Użytkownik powinien natychmiast poinformować firm o błędzie oraz zwrócić wygraną błędnie przelaną na jego konto (zgodnie ze wskazówkami firmy). Ewentualnie firma może, wedle własnego uznania, odjąć kwotę równą tej wygranej z konta użytkownika lub odjąć ją od kwoty, którą jest mu aktualnie winna.

14. Naruszenie warunków i postanowień

 • Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczać, chronić i zwolnić z odpowiedzialności firmę, jej dystrybutorów i ich firmy oraz przedstawicieli, dyrektorów i pracowników, od wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym od opłat prawniczych lub wszelkich innych, bez względu na ich powód, które mogą powstać na skutek:
  1. naruszenia warunków umowy użytkownika przez użytkownika;
  2. naruszenia prawa lub praw stron trzecich przez użytkownika;
  3. korzystania z naszych usług lub programu przez użytkownika lub inną osobę mającą dostęp do usług i programu przy użyciu danych użytkownika, z upoważnienia lub bez; lub
  4. >zaakceptowania wygranej.
  Oprócz wszystkich pozostałych rozwiązań, jeżeli użytkownik naruszy warunki i postanowienia umowy użytkownika lub gdy firma ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać użytkownika o naruszenia, może on stracić całą swoją wygraną, wedle decyzji firmy. Firma może też zatrzymać całe saldo konta z powodu możliwych strat, które mogą zostać ujawnione w trakcie dochodzenia i/lub rozprawy. Niezastosowanie się do warunków umowy użytkownika może spowodować dyskwalifikację, zamknięcie konta lub sprawę sądową.

15. Spory

 • Użytkownik potwierdza, że generator liczb losowych ustala wyniki zdarzeń w ramach oferowanych usług w sposób losowy, a w przypadkach, w których wyniki w programie (zainstalowanym na komputerze użytkownika) różnią się od wyników na serwerze, te drugie zawsze uznaje się za właściwe. Użytkownik rozumie i potwierdza, że (bez uszczerbku dla innych jego praw) rejestry firmy stanowią ostateczne źródło, jeśli chodzi o określanie warunków korzystania z usług. W tego typu sprawach użytkownik nie posiada żadnych praw do kwestionowania decyzji firmy.
 • Żadne roszczenia ani kwestie sporne nie będą rozpatrywane po upływie 7 dni od daty transakcji. Niniejszym użytkownik zobowiązuje się do zgłoszenia roszczeń i kwestii spornych do działu obsługi klienta dostępnego pod adresem support@888.com lub do działu obsługi klienta odpowiedniego serwisu zewnętrznego. Użytkownik zobowiązuje się również do dostarczenia wszystkich informacji i dowodów, jakich firma może wymagać.
 • Dział obsługi klienta przeanalizuje zgłoszenie i poinformuje o swojej decyzji w ciągu 14 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia.
 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją firmy, skontaktuj się z kierownikiem działu obsługi, aby odwołać się od decyzji firmy i niezwłocznie dostarczyć jej wszystkie wymagane dowody związane z odwołaniem.
 • Kierownik działu pomocy przeanalizuje twoje zgłoszenie i dostarczy Ci ostateczną decyzję podjętą przez firmę w ciągu 14 dni roboczych.
 • Jeśli grasz w jednym z państw UE, możesz zgłosić spór dotyczący transakcji hazardowej za pomocą Internetowej Platformy Rozwiązywania Sporów, oferowanej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Okres trwania oraz wygaśnięcie umowy

 • Umowa użytkownika ta zyskuje ważność od razu po zakończeniu rejestracji użytkownika i pozostaje ważna aż do momentu, gdy zostanie wypowiedziana zgodnie z jej warunkami.
 • Możemy wypowiedzieć użytkownikowi umowę użytkownika i zamknąć konto natychmiast i bez wypowiedzenia:
  1. jeżeli z jakiegoś powodu podejmiemy decyzję, aby zakończyć oferowanie usługi w ogóle lub w szczególności danemu użytkownikowi;;
  2. jeżeli mamy podstawy sądzić, że nastąpiło naruszenie warunków umowy użytkownika;
  3. jeżeli użytkownik korzystał z usług w sposób niewłaściwy lub naruszył ducha umowy użytkownika; lub
  4. jeśli konto gracza jest powiązane w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek istniejącym kontem, które zostało zamknięte ze względu na naruszenie warunków umowy użytkownika. W przypadku gdy konto gracza jest powiązane z istniejącymi, zablokowanymi kontami możemy zamknąć to konto bez względu na charakter jego powiązania.
  5. lub z każdego innego powodu, który uznamy za stosowny.
 • Z wyjątkiem przypadków tu opisanych, w przypadku rozwiązania umowy użytkownika saldo pozostałe na koncie użytkownika będzie mu zwrócone w rozsądnym okresie czasu od momentu wydania dyspozycji, z odjęciem kwot, które użytkownik jest winny firmie.
 • Użytkownik może rozwiązać umowę użytkownika i zamknąć konto w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość na adres support@888.com lub kontaktując się z działem pomocy odpowiedniego dystrybutora. Zamknięcie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia przez nasze serwery na Gibraltarze, pod warunkiem że użytkownik pozostanie odpowiedzialny za swoje konto w okresie od wysłania polecenia do zamknięcia konta.
 • Rozwiązując umowę użytkownika, użytkownik powinien:
  1. przestać korzystać z naszych usług i programu;
  2. uregulować wszystkie zaległości płatnicze względem firmy; oraz
  3. odinstalować i wykasować nasz program ze swojego komputera oraz zniszczyć wszelką posiadaną dokumentację.
 • Prawo do wypowiedzenia umowy użytkownika nadane w niniejszej klauzuli nie może przekreślać pozostałych praw lub środków którejkolwiek ze stron względem naruszenia umowy.
 • Po rozwiązaniu umowy użytkownika żadna ze stron nie będzie miała żadnych dodatkowych zobowiązań względem drugiej strony, z wyjątkiem warunków przedstawionych w umowie użytkownika oraz praw i zobowiązań powstałych przed jej rozwiązaniem.
 • W razie rozwiązania umowy użytkownika z powodu naruszenia jej warunków przez użytkownika, firma nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek środków pozostałych na koncie. W tej kwestii użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń względem firmy.
 • Jeśli gracz wybrał samozawieszenie dostępu do naszej platformy, zamkniemy wszystkie jego konta, zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gry. W przypadku tymczasowej przerwy konto będzie niedostępne tylko w serwisie, z którego wydano polecenie jej wprowadzenia (firmowym lub zewnętrznym). Obowiązkiem gracza jest przestrzeganie tych ograniczeń w wyznaczonym okresie czasu.
 • W przypadku wcześniejszych problemów z uzależnieniem od gier, problemów finansowych lub jakichkolwiek innych wymienionych w procedurze „Odpowiedzialna gra”, gracz ma obowiązek powstrzymać się od otwierania nowych kont. Dla przykładu, jeśli konto gracza zostało zablokowane w jakimkolwiek serwisie obsługiwanym przez firmę ze względu na uzależnienie od gier, gracz ten jest zobowiązany powstrzymać się od otwierania nowych kont w serwisach oferowanych przez naszą firmę. W przeciwnym razie wszystkie nowe konta zostaną zamknięte wkrótce po ich wykryciu. Nie mamy obowiązku zwrotu wpłat ani środków znajdujących się na koncie otworzonym w czasie opisanych powyżej przypadków.

17. Ogólne

 • Jeżeli jakaś część umowy użytkownika zostanie uznana za nie mającą mocy prawnej, nieważną lub martwą, to postanowienia te powinny być uznane jako wypowiadalne od reszty umowy i nie powinny mieć wpływu na ważność i prawomocność pozostałych postanowień. W takich przypadkach część uznana za nieważną lub martwą powinna być rozumiana w taki sposób, aby być zgodną ze stosownymi prawami i jak najlepiej oddawać pierwotne zamierzenia obu stron.
 • Żadne odstąpienie od warunków umowy użytkownika nie powinno być rozumiane jako odstąpienie od naruszeń warunków tej umowy, poprzednio lub przyszłości.
 • Chyba że wyraźnie określono inaczej, żadne postanowienia w umowie użytkownika nie tworzą ani nie nadają żadnych praw ani korzyści stronom trzecim.
 • Żadne postanowienie w umowie użytkownika nie może być rozumiane jako tworzące pośrednictwo, spółkę, porozumienie powiernicze, relacje powiernicze lub jakąkolwiek inną formę wspólnego przedsięwzięcia między firmą a użytkownikiem.
 • Umowa użytkownika stanowi pełną umowę między firmą a użytkownikiem odnośnie korzystania przez niego z programu i usług. Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między firmą a użytkownikiem. Użytkownik potwierdza, że zgadzając się na warunki umowy użytkownika, nie polega na żadnych oświadczeniach poza tymi, które zostały wyraźnie wymienione przez firmę w umowie.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przeniesienia, przypisania lub przekazania umowy użytkownika oraz do udzielenia na nią sublicencji, w całości lub części, bez zgody użytkownika: (i) na dowolny podmiot w tej samej grupie korporacyjnej co firma, lub (ii) w razie połączenia, wyprzedaży aktywów lub innych korporacyjnych transakcji firmy. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób przekazywać, przenosić ani zastawiać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy użytkownika, ani udzielać na nie sublicencji.
 • Zgodnie z umową użytkownika użytkownik nie może przenosić, cedować, udzielać podlicencji lub dokonać obciążenia swoich praw lub zobowiązań.
 • Z zastrzeżeniem właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych, firma może korzystać z zewnętrznej obsługi wszystkich oferowanych przez nią usług, zgodnie z umową użytkownika.
 • W umowie użytkownika słowa „ty”, „twój”, „użytkownik” oraz „gracz” oznaczają osobę, która zgodnie z umową użytkownika korzysta z naszych usług i programu. Chyba że określono inaczej, słowa „my”, „nas” oraz „nasz” oznaczają naszą firmę oraz jej firmy zależne, partnerów, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i dostawców.
 • Nic w umowie użytkownika nie może być rozumiane jako nadające użytkownikowi odsetki od udziałów w firmie, włączając w to, aby uniknąć wątpliwości, wszelkie kwoty przyznane na konto użytkownika.

18. Przepisy dotyczące gier

Działalność Firmy jest regulowana przez prawo oraz przepisy dotyczące gier hazardowych na Gibraltarze lub w Irlandii, w zależności od przypadku. Użytkownik akceptuje fakt, że Firma może być zmuszona do ujawnienia niektórych informacji o swoich użytkownikach i ich kontach władzom Gibraltaru lub Irlandii, zgodnie z ich prawami i przepisami prawnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat statusu licencji Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited oraz 888 Ireland Limited, przejdź tutaj.


19. Funkcja chatu

Jako część swoich usług, firma oferuje użytkownikowi funkcję chatu, za pomocą której może on komunikować się z pozostałymi użytkownikami serwisu. Firma zastrzega sobie prawo do przeglądania i zapisywania historii chatów. Korzystanie z chatu podlega następującym zasadom:

 • Nie wolno czynić uwag o treści erotycznej ani używać wulgarnego języka, w tym wyrażeń nawołujących do bigoterii, rasizmu, nienawiści lub profanacji.
 • Nie wolno czynić uwag, które są obelżywe, szkalujące, dręczące lub obraźliwe dla innych użytkowników serwisu.
 • Nie wolno czynić uwag, które reklamują, promują lub odnoszą się do innych serwisów internetowych.
 • Nie wolno czynić nieprawdziwych, złośliwych i szkodliwych uwag o firmie, jej witrynach i pozostałych stronach internetowych powiązanych z firmą.
 • Zdajemy sobie sprawę, że angielski nie jest językiem ojczystym dla wielu z naszych graczy. Jednak w obecnym czasie nasz regulamin stwierdza, że jest to jedyny język dopuszczony do używania w aplikacji chatu.

W razie naruszenia przez użytkownika powyższych postanowień dotyczących funkcji chatu, firma ma prawo zablokować funkcję chatu lub nawet tymczasowo lub na stałe zamknąć jego konto. Po zamknięciu konta firma powinna zwrócić użytkownikowi wszystkie środki na jego koncie minus zaległe zobowiązania względem firmy (jeżeli takowe będą).
UWAGA: Wszelkie dane osobowe podane przez chat mogą być odczytane, zebrane lub wykorzystane przez innych użytkowników tej samej funkcji chatu lub strony trzecie, które mogą je wykorzystać do wysyłania reklam. Firma nie jest odpowiedzialna za dane osobowe podawane za pośrednictwem chatu.


20. Dział obsługi klienta oraz specjalne promocje

 • Aby zagwarantować jakość naszych usług, połączenia z działem obsługi klienta mogą być nagrywane.
 • Użytkownik wyraża zgodę na okresowe wykorzystanie przez firmę jego danych osobowych do skontaktowania się w sprawach dotyczących korzystania z usług oraz odnośnie innych usług i produktów okresowo oferowanych przez firmę.
 • Firma nie będzie tolerować obraźliwego zachowania użytkowników serwisu w stosunku do pracowników firmy. W przypadku gdy firma uzna, wedle własnego uznania, że zachowanie użytkownika jest obraźliwe dla jej pracowników (przez telefon, na chacie lub w mailu), będzie miała prawo do zamknięcia jego konta. W tego typu okolicznościach firma nie ma obowiązku zwracania środków pozostałych na koncie.
 • Firma okresowo oferuje użytkownikom promocje specjalne. Powiadomienia o promocjach wysyłane są różną drogą, w tym między innymi za pośrednictwem (i) e-maili, (ii) telefonu, (iii) wiadomości SMS oraz (iv) w dodatkowych okienkach w programie. Promocje zaczynają się o godzinie 00:00, a kończą o 23:59 czasu GMT w określone dni, chyba że określono inaczej w warunkach i postanowieniach promocji.
 • Oferujemy użytkownikom opcję wycofania się z różnych form komunikowania z naszą firmą. Jeżeli nie chcesz komunikować się z nami, spełnimy Twoją prośbę w tej kwestii.

21. Kursy wymiany

Niniejszym użytkownik potwierdza, że kwoty podane w promocjach i kwoty pul skumulowanych mogą być podawane w jednej walucie, a wypłacane w innej. Wszystkie wymiany, dokonane przez firmę w celu realizacji wpłaty lub wypłaty z konta, są wykonywane po kursie zbliżonym do kursów oferowanych przez banki i dostawców kart kredytowych.


22. Deinstalacja oraz dodanie skrótów

Jeżeli użytkownik korzysta z programu w wersji do pobrania i chce ją odinstalować, może to zrobić, korzystając z funkcji Dodaj/Usuń programy. Uwaga: po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawią się następujące ikony:

 • Skrót szybkiego uruchamiania
 • Ikona pulpitu
 • Link do aplikacji klienckiej w menu Start
 • Katalog z aplikacją kliencką oraz odnośnik do deinstalacji z grupy programów w menu Start
 • Odnośnik do aplikacji klienckiej z gry Gry w menu Start

Jeżeli użytkownik zdecyduje się odinstalować Program, niektóre klucze rejestru pozostaną na jego komputerze, aby dalej przestrzegać zasad odpowiedzialnej gry, monitorować próby oszustwa i stosować się do zaleceń Gibraltar Regulatory Authority (Urząd Regulacji na Gibraltarze).


23. Minimalne wymagania sprzętowe

Minimalna zalecana specyfikacja dla wersji do pobrania to:

 • Dla komputerów PC:
  • System operacyjny - Windows XP SP2
  • Procesor - Pentium 1,8 GHz (lub odpowiednik AMD)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - dostępne 50Mb
 • Dla komputerów Mac, gdy będzie to mieć zastosowanie wedle uznania firmy:
  • Wersja systemu operacyjnego: Mac OS X 10.6.8
  • Procesor: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Pamięć: 4GB DDR2 667 MHz
 • Wersja bez pobierania jest obsługiwana przez następujące przeglądarki: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Firefox 3 lub nowsza wersja, Safari 4 lub nowsza wersja oraz Chrome 4 lub nowsza wersja.
 • Użytkownicy muszą mieć zainstalowany odtwarzacz Adobe Flash Player (wersja 10.3 lub nowsza) W przypadku niezgodności wersji programu Adobe Flash Player, użytkownik zostanie poproszony o zainstalowanie wymaganej wersji.
 • Dla aplikacji mobilnej na iPhona oraz iPada obsługiwana jest wersja iOS 6.0 i wyżej.
 • Minimalne wymagania dla aplikacji mobilnej działającej w systemie Android to:
  • Procesor ARMv7 z wektorową jednostką zmiennoprzecinkową, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 oraz dekodery AAC HW
  • Android™ 2.3 i wyżej
  • 256 MB pamięci RAM

Uwaga: możemy zaprzestać obsługi starych wersji sprzętu lub oprogramowania wedle własnego uznania.


24. Obsługa wielowalutowa w kasynie

Jeżeli użytkownik wybierze GBP lub EUR jako walutę swojego konta w kasynie, to zalecane jest zainstalowanie aktualizacji wszystkich posiadanych wersji kasyna na najnowszą, posiadającą obsługę wielowalutową. Jeżeli użytkownik korzysta ze starej wersji kasyna, która nie była jeszcze aktualizowana, mogą wystąpić różnego rodzaju nieścisłości, za które nie bierzemy odpowiedzialności. Na przykład historia gier będzie pojawiać się z nieprawidłowym symbolem waluty. Prawidłowy dostępny jest tylko w nowej wersji kasyna.


26. Prawo właściwe

Umowa użytkownika oraz relacje pomiędzy stronami powinny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Gibraltaru. Wszelkie sprawy sporne powstałe z utworzenia, w konsekwencji, lub wynikłe z interpretacji, realizacji czy relacji prawnych w umowie użytkownika powinny być kierowane nieodwołalnie do sądów Gibraltaru (włączając w to roszczenia wzajemne o uregulowanie zaległości).


26. Różnice w wersjach językowych

Umowa użytkownika została sporządzona w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską umowy użytkownika a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna. 


27. Przepisy odnoszące się do konkretnych gier


Wygrane jackpota

Użytkownik poświadcza, że w razie wygrania puli w wysokości 20.000 USD lub większej (lub ekwiwalentu w innej walucie) na automatach w kasynie, video automatach, w video pokera lub innej grze z pulą skumulowaną, użytkownik udzieli firmie nieodwołalnego, wyłącznego prawa do wykorzystania jego danych imiennych i wizerunku w celu promowania firmy i jej stron internetowych. Użytkownik, w tej kwestii, godzi się na pełną współpracę z przedstawicielami firmy.

Firma zastrzega sobie prawo, przez uzasadniony okres czasu, do sprawdzenia ważności wygranej jackpota.

Pula skumulowana może być wypłacana nawet w 24 miesięcznych ratach, jeśli firma podejmie taką decyzję wedle własnego uznania.


Kasyno na żywo

Niniejszym użytkownik potwierdza, że aby grać w naszym Kasynie na żywo, należy posiadać komputer, który spełnia następujące minimalne wymagania sprzętowe, programowe i sieciowe:

 • Komputer:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III lub w 100% kompatybilny
  • 1 GB pamięci RAM
  • klawiatura, mysz
 • Oprogramowanie:
  • system Microsoft Windows XP SP2 lub nowszy
  • karta graficzna SVGA z możliwością wyświetlania minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli
  • przeglądarka Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 lub nowsza
  • odtwarzacz Adobe Flash Player 9
 • Połączenie: 256 kbps

Uwaga: możemy zaprzestać obsługi starych wersji sprzętu lub oprogramowania wedle własnego uznania.
Niniejszym użytkownik potwierdza, że w razie rozłączenia połączenia z Kasynem na żywo, wynikłego z zastosowania niewłaściwego sprzętu, oprogramowania i/lub konfiguracji połączenia ze strony gracza, kasyno nie będzie zobligowane do zwrotu środków ani do odpowiedzialności za wynikłe straty, w tym za utratę wygranej.


Poker

Użytkownik potwierdza, że wszystkie zakłady postawione w pokerze wieloosobowym są zakładami przeciwko innym graczom a nie firmie. Firma nie bierze żadnego ryzyka za zakłady postawione przez użytkowników serwisu. W żadnych okolicznościach firma nie stawia ani sama nie akceptuje zakładów.
Użytkownik rozumie i potwierdza, że wszystkie nasze gry pokerowe rozgrywane w trybie multi-player mogą być oglądane i publikowane przez pozostałych graczy w czasie ich trwania lub później.
Oferujemy wieloosobowe gry w pokera, dając graczom możliwość gry i zakładania się ze sobą przy wykorzystaniu naszego programu. Za tę usługę pobieramy:

 1. prowizję (znaną jako rake), obliczaną zgodnie z zasadami kasyna; lub
 2. mały procent od wpisowego w turniejach. Turnieje Blast znajdują się tutaj.

Zmowa: Działanie w zmowie ma miejsce, gdy dwóch lub więcej graczy próbuje w nieuczciwy sposób uzyskać przewagę. Do tego typu działań należy między innymi dzielenie się wiedzą na temat swoich kart, wymiana informacji związanych z grą czy umowa o podziale puli nagród, o ile Firma nie postanowi inaczej. Gracze działający w zmowie mogą być na stałe wykluczeni z korzystania z serwisu oraz programu, ich konta mogą być natychmiast zamknięte, a Firma może być uprawniona do zatrzymania wszystkich środków pozostałych na ich kontach. Opracowaliśmy i wprowadziliśmy zaawansowaną technologię, która pomaga nam wyszukać i identyfikować graczy działających w zmowie. Jeżeli użytkownik podejrzewany jest o działanie w zmowie, to Firma może, wedle własnego uznania, zablokować mu dostęp do serwisu lub zamknąć konto, zatrzymując znajdujące się na nim środki. Gracze nie mają prawa wymagać, aby Firma podejmowała jakiekolwiek inne kroki przeciwko graczom podejrzanym o działanie w zmowie lub oszukiwanie.
Jeśli podejrzewasz graczy o zmowę lub oszukiwanie, możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres support@888.com lub na adres pomocy odpowiedniego dystrybutora zewnętrznego.
Podrzucanie żetonów: Podrzucanie żetonów ma miejsce, gdy jeden gracz specjalnie przegrywa rozdanie, aby przekazać żetony innemu graczowi. Każdy gracz, zamieszany w przekazywanie lub próbę przekazywania żetonów, może na stałe zostać zawieszony lub jego konto może zostać natychmiast zamknięte. Jeżeli użytkownik podejrzewany jest o podrzucanie żetonów, to firma może, wedle własnego uznania, zablokować mu dostęp do serwisu lub zamknąć konto, zatrzymując znajdujące się na nim środki. W takich przypadkach firma nie będzie zobowiązana do zwrotu środków, które pozostały na koncie gracza.
W razie uzasadnionego podejrzenia, że grupa kont prowadzi planowane działanie w celu osiągnięcia przewagi nad innymi graczami lub działa w złej wierze w stosunku do innych graczy – na przykład grając jako grupa lub stosując określone techniki, firma będzie miała prawo zablokować lub zamknąć wszystkie takie konta oraz nie będzie miała obowiązku zwrotu znajdujących się na nich środków.
Oprogramowanie pomocnicze: W odniesieniu do gier „p2p” lub wszelkich innych gier nie można używać żadnych narzędzi ani oprogramowania innych niż: (i) narzędzia zapewniające podstawowe statystyki gry oraz informacje mogące być użyteczne dla początkujących graczy, np. siłę rąk oraz wskazania Pot Odds, (ii) narzędzia zapewniające podstawowe wskazówki dotyczące gry, takie jak tabele rąk startowych, (iii) oprogramowanie śledzące, który oblicza i wyświetla statystyki gry mające na celu pomóc graczowi uporządkować informacje, do których ma on już dostęp jako gracz przy danym stole, oraz (iv) narzędzia poprawiające grywalność, ale nie mające wpływu na samą grę i nie dostarczające jakichkolwiek wskazówek (na przykład ulepszony ekran, skróty klawiaturowe czy lepsza widoczność), (razem „Dozwolone wsparcie”). W celu uniknięcia wątpliwości, część (iv) nie obejmuje żadnego oprogramowania ani pomocy zewnętrznych, które w naszej opinii pozwalają znaleźć miejsce lub automatycznie umieszczają gracza przy stole pokerowym.
Podczas korzystania z naszych usług Użytkownik nie może korzystać z żadnych programów, robotów ani pomocy zewnętrznych, które są wyposażone w sztuczną inteligencję lub które nie są wymienione w wykazie Dopuszczalnego wsparcia (jak określono powyżej). Przykładami takich zabronionych narzędzi, oprogramowania i pomocy zewnętrznych są: (i) narzędzia i usługi umożliwiające wszelkiego rodzaju zmowy między graczami, np. pokazywanie kart, (ii) narzędzia pomagające graczom w wyborze gier zgodnie z tożsamością gracza, (iii) narzędzia lub strony internetowe ujawniające informacje na temat innych graczy wbrew ich woli, np. ich statystyki gry czy zarobki, (iv) dowolne narzędzie wykonujące działania w imieniu gracza przy stole, (v) dowolne narzędzie lub program zbierający informacje na temat innych graczy przy stołach podczas nieobecności gracza, (vi) wszelkie narzędzia lub programy udzielające wskazówek w czasie rzeczywistym na podstawie działań innych graczy przy stole; lub (vii) wszelkie oprogramowanie lub pomoce zewnętrzne, które w naszej opinii pozwalają znaleźć miejsce lub automatycznie umieszczają gracza przy stole pokerowym (razem „Oprogramowanie pomocnicze”). W razie uznania, że taka sytuacja miała miejsce, możemy podjąć wszelkie stosowne działania, łącznie z zablokowaniem dostępu do usług i zamknięciem konta oraz przejęciem wszystkich środków znajdujących się na koncie nieuczciwego użytkownika.
Nadużywanie funkcji przerwy: Funkcja przerwy służy tylko do robienia krótkich przerw między długimi okresami gry. Nie należy używać jej, gdy przy stole nie odbywa się gra lub aby poczekać, aż gracze dołączą do stołu lub od niego odejdą. Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do podjęcia działania w stosunku do graczy korzystających z funkcji przerwy przez zbyt długi czas. Gracze, którzy będą wielokrotnie nadużywać funkcji przerwy, mogą zostać pozbawieni dostępu do gier pokerowych tymczasowo lub na czas nieokreślony.
Spory dotyczące płatności: Każdy użytkownik serwisu jest w pełni odpowiedzialny za uregulowanie swoich płatności w stosunku do firmy lub innych graczy. Wszelkie roszczenia dotyczące wygranych kwot, względem przegranych zakładów innych użytkowników, są kierowane do przegranych użytkowników, a nie do firmy. Firma nie jest odpowiedzialna za wypłaty, jeżeli dany użytkownik nie uregulował swoich długów, nie może też podejmować żadnych działań przeciwko takim użytkownikom. Firma nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek spory między użytkownikami serwisu, w tym te dotyczące oszustw w płatnościach.
Jeśli konto gracza jest w jakikolwiek sposób powiązane z oszustwem pokerowym – na przykład przez podrzucanie żetonów, zmowę lub odbiór fałszywych przelewów – zostanie ono zamknięte, a firma nie będzie miała obowiązku zwrotu znajdujących się na nim środków. Stanie się tak niezależnie od tego, czy będzie można udowodnić, że odbiór środków z nielegalnego źródła był celowy, czy nie.
W przypadku prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa nie mamy obowiązku przyjmowania żadnych wyjaśnień dotyczących otrzymania czy wykorzystania nielegalnych środków. W razie ponownego otworzenia konta po zakończeniu dochodzenia możemy podjąć decyzję o usunięciu nielegalnych środków z konta gracza.
Przelewy pieniężne – Jeśli zdecydujesz się przesłać pieniądze na dowolne konto, przelewu nie będzie można cofnąć po potwierdzeniu kwoty i nazwy odbiorcy. Firma nie będzie odpowiedzialna za utratę środków spowodowaną przelewem na niewłaściwe konto. Jednakże firma, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego przelewu w razie podejrzenia, że jest on próbą oszustwa lub jest powiązany z nielegalną działalnością.
W przypadku otrzymania środków przelanych z konta mającego problemy z bezpieczeństwem, zastrzegamy sobie prawo do jego zablokowania oraz zatrzymania znajdujących się na nim środków, dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane na wszystkich powiązanych z tą sprawą kontach. Gracze nie mają prawa wymagać, aby firma podejmowała jakiekolwiek inne kroki przeciwko graczom podejrzanym o działanie w zmowie, oszukiwanie lub inne oszustwa. Firma nie udziela informacji na temat prowadzonych dochodzeń i ich wyników. Użytkownik powinien mieć świadomość, że w grach hazardowych istnieje ryzyko utraty pieniędzy i że, korzystając z naszych usług, jest on za te straty odpowiedzialny. Użytkownik potwierdza, że korzysta z naszych usług wedle własnego wyboru, uznania i ryzyka. Względem utraconych środków użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń, oprócz wymienionych w niniejszej umowie, w stosunku do firmy, jej partnerów i dystrybutorów oraz odpowiednio ich dyrektorów, przedstawicieli i pracowników.


Poker na żywo

Aby grać w pokera na żywo z kamerą, należy podłączyć ją do komputera.
Gracze, którzy przerwą grę na żywo, będą musieli opuścić stół do gry z kamerą, aby zrobić miejsce dla graczy na liście oczekujących (jeśli lista nie jest pusta).
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego ograniczenia liczby graczy mających podgląd na stoły do gry na żywo.
Poker na żywo przy stołach z kamerą podlega następującym zasadom:

 • Nie wolno czynić uwag o treści erotycznej ani używać wulgarnego języka, w tym wyrażeń nawołujących do bigoterii, rasizmu, nienawiści lub profanacji.
 • Nie wolno czynić uwag, które są obelżywe, szkalujące, dręczące lub obraźliwe dla innych użytkowników serwisu.
 • Nie wolno czynić uwag, które wykorzystywałyby grę do reklamy lub promocji interesów prywatnych czy komercyjnych.

W przypadku naruszenia powyższych zasad dotyczących zachowania przy stołach do gry na żywo z kamerą, firma zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z pokoju pokerowego lub podjęcia innych koniecznych czynności, takich jak okresowe zawieszenie lub całkowite zamknięcie konta. Ponadto firma ma prawo do nieprzyznania nagród promocyjnych związanych z grą w pokera z wykorzystaniem kamery, jeśli uzna, że gracz naruszył powyższe zasady, np. celowo zasłaniając obraz z kamery.
Jednakże firma nie będzie odpowiedzialna za obrazy i uwagi publikowane za pomocą kamery ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe w ich wyniku szkody. Firma nie ma obowiązku monitorowania obrazów i uwag zamieszczanych przez graczy ani informowania o działaniach podjętych w stosunku do członków, na których złożono skargę.
Udział w grach pokerowych przy stołach z kamerą oznacza zgodę na wykorzystanie przez firmę danych imiennych, głosu, wizerunku, zdjęcia oraz informacji o kraju pochodzenia gracza w celach marketingowych bez konieczności wypłacania jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej.
Użytkownik udziela firmie zgody na filmowanie i fotografowanie stołów pokerowych oraz na udostępnianie obrazu video na żywo w naszych serwisach.
Ponadto użytkownik potwierdza, że w czasie gry w pokera w przy stołach z kamerą jego wizerunek i głos mogą zostać wykorzystane przez innych graczy bez wiedzy naszej firmy, w związku z czym nie może wysuwać roszczeń przeciwko firmie w tej sprawie.


Zakłady sportowe

Zapoznaj się z zasadami stawiania zakładów sportowych w 888sport.

Firma lub jej filia w grupie korporacyjnej 888, stosownie do przypadku, jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Sportu (ESSA), organizacji non-profit monitorującej nieregularne wzorce obstawiania i ewentualne przypadki manipulacji zdarzeń.  W ramach tego członkostwa Firma lub jej filia, w stosownych przypadkach, jest uczestnikiem prowadzonego przez to stowarzyszenie systemu wczesnego ostrzegania, ukierunkowanego na identyfikację takiego zachowania.
W przypadku otrzymania przez Firmę ostrzeżenia, ma ona prawo, według swojego wyłącznego uznania, do:
(i) zawieszenia oferty dowolnego wydarzenia lub cyklu wydarzeń w dowolnym sektorze rynku zakładów; oraz
(ii) opóźnienia i/lub wstrzymania płatności za dowolne wydarzenie lub cykl wydarzeń w dowolnym sektorze rynku zakładów, dopóki uczciwość takiego wydarzenia lub cyklu wydarzeń nie zostanie potwierdzona przez właściwą federację sportową za pośrednictwem stowarzyszenia ESSA.
Ponadto w przypadku potwierdzenia aktywnej manipulacji podczas dowolnego wydarzenia lub cyklu wydarzeń przez ESSA oraz odpowiednie organy zarządzające dla danej dyscypliny sportowej, Firma ma prawo, według własnego uznania, do zawieszenia zakładów postawionych na takie wydarzenia przez dowolne osoby zidentyfikowane przez stowarzyszenie ESSA jako posiadające poufne informacje na temat zakładów lub przez dowolne inne osoby, które w uzasadnionej ocenie Firmy działały w zmowie z takimi osobami lub były z nimi powiązane.
Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności lub unieważnienia każdego zakładu(-ów) w stosunku do meczu lub wydarzenia, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia lub dowody, że: (i) uczciwość wydarzenia została poddana w wątpliwość; (Ii) ceny zakładów zostały zmanipulowane; lub (iii) miało miejsce ustawienie wyników meczu lub wydarzenia. Dowody takie mogą między innymi obejmować wielkości, ilości lub układy zakładów postawionych w Firmie lub jej filiach w grupie korporacyjnej 888, w dowolnym Serwisie prowadzonym przez Firmę lub którąkolwiek z jej filii.
W przypadku podejrzenia, że gracz wykonał ze swojego konta podejrzane zakłady, takie konto może zostać zawieszone przez Firmę do momentu zakończenia dochodzenia.


Bonusy

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że gracz niewłaściwie wykorzystuje bonusy związane z wpłatą, możemy zamknąć jego konto oraz powiązane konta w innych naszych serwisach, zatrzymując znajdujące się na nich środki. Podejrzenie nadużycia może wynikać z powtarzanego schematu wpłat, wypłat i ponownych wpłat wyłącznie w celu uzyskania bonusu.
W przypadku podejrzenia, że gracz niewłaściwie wykorzystuje nasze darmowe serwisy oraz oferty darmowych gier, możemy zamknąć jego konto oraz powiązane konta w innych naszych serwisach, zatrzymując znajdujące się na nich środki. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że gracz niewłaściwie wykorzystuje serwisy z darmowymi grami – np. wielokrotnie grając tylko w darmowe gry lub kupując wszystkie bilety na darmową grę, możemy zamknąć jego konto oraz powiązane konta w innych naszych serwisach, zatrzymując znajdujące się na nich środki.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia planowanego działania z konta lub grupy kont – np. wykorzystując określone techniki obstawiania lub obstawiając jako grupa, firma na prawo zablokować lub zamknąć wszystkie konta bez obowiązku zwrotu znajdujących się na nich środków.


Ostatnia aktualizacja 4. czerwca 2017 r.


WYDRUKUJ I ZACHOWAJ KOPIĘ NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIKA W SWOICH AKTACH.